Aktualności (25)

Często stojąc przez koniecznością zakupu tablic mających reprezentować Państwa miejsce pracy zadać można szereg pytań takich jak:

 

  • z jakich materiałów winny być szyldy

  • jakie przepisy obowiązują przy oznaczeniach budynków publicznych, placówek NFZ itp...

  • w jakiej technologii aby zapewnić odpowiednią trwałość

  • i wiele innych pytań..

Starając się ułatwić Państwu wybór odpowiednich produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb z naszej oferty stworzyliśmy poniższą prezentacje opisującą technologie, zastosowanie oraz zdjęcia oferowanych oznaczeń urzędów, firm...

 

 

środa, 21 listopad 2018 15:19

Godło Polski - nowy wzór, wytyczne - 2018

Obecnie trwają w sejmie prace nad zmianą wizerunku godła polski, wytycznych co do wzoru, korony, skrzydeł itp... Zmiana ta będzie istotna dla urzędów, szkół i innych placówek publicznych które są zobligowane do umieszczenia godła w swoich obiektach.

nowy wzór wytyczne Godło Polski 2018

poniedziałek, 27 sierpień 2018 11:38

Monitoring w szkołach - legalny?

Obowiązujące od 25 maja 2018r. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), obejmuje swoim zasięgiem także placówki oświatowe.

Monitoring szkoła

Jak powinno oznaczać się monitoring osiedli wg przepisów unijnych. Prawidłowe zasady i systemy oznaczeń.

RODO OZNACZENIA SPÓŁDZIELNI

W każdej instytucji wraz z końcem roku kalendarzowego pojawia się możliwość wystąpienia sytuacji, w której pewna suma środków pozostaje niewykorzystana. W przypadku, kiedy dany podmiot nie podlega pod ustawę o finansach publicznych zasadniczo nie ma kwestii dyskusyjnych. Takie pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na te cele, które dany pracodawca uzna za stosowne. Tymczasem sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy mówimy o instytucjach korzystających w swojej gospodarce budżetowej ze środków publicznych.

Ogłoszenie zmian, jakie poniesie ze sobą wprowadzenie w życie zmian związanych z RODO wywołało nie mało zamieszania w wielu miejscach, między innymi szkołach. Jeśli chodzi o placówki oświaty, to RODO nie zmieni nic w kwestii prowadzenia i dostępu do e-dzienników. Zmiany dotyczyć mogą natomiast zasad prowadzenia monitoringu na terenie szkoły.

wtorek, 19 czerwiec 2018 16:14

RODO a monitoring terenu

Nie da się zaprzeczyć, że monitoring wizyjny w pewnym stopniu związany jest z przetwarzaniem danych osobowych, które dniem 25 maja 2018 roku funkcjonują na nieco odmiennych niż dotychczas zasadach. Do prowadzenia monitoringu publicznych przestrzeni uprawnione są przede wszystkim samorządy (chodzi tu o gminy, powiaty oraz województwa), szkoły oraz wszystkie te podmioty, które posiadają stosowne uprawnienia do zarządzania państwowym mieniem.

Jednostki sektora budżetowego, które swoje finansowanie opierają przede wszystkim na środkach pochodzących z dotacji swoją gospodarkę finansową muszą opierać przede wszystkim na ustawie o finansach publicznych. Jasno określone zasady gospodarowania pieniędzmi publicznymi z jednej strony pozwalana na transparentność działania instytucji publicznych, ale z drugiej wymusza na organach zarządzających określony reżim działania. Sytuacja taka dotyczy także sytuacji, w których pojawiają się tak zwane wolne środki.

W ostatnim czasie, szczególnie w związku z wejściem w życie dobrze wszystkim znanego RODO pojawiło się wiele głosów, że wraz z dniem 25 maja 2018 roku monitoring przestaje być zgodny z prawem. Jest to myślenie błędne, bowiem wejście w życie RODO nie jest jednoznaczne z tym, że nagle monitoring przestaje być legalny. Co nie jest jednak równoznaczne z zupełną dowolnością jego zastosowania.

Według RODO, od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe powinny być znacznie bardziej chronione. Wszystko dlatego, że od tego dnia wszystkie firmy oraz instytucje zobowiązane są do szczególnej dbałości o zachowanie należytej ochrony danych osobowych.

EMALIE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314) w sprawie tablic i pieczęci urzędowych na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła w koronie umieszcza się tablicę z godłem III Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicę ze stosownym napisem nad wejściem do danego budynku, lub też, jeżeli pozostaje to niemożliwe, z boku od tego wejścia w taki sposób, by tablice z godłem znajdowała się zawsze bezpośrednio ponad tablicą z nazwą danej jednostki organizacyjnej. W sytuacji, kiedy umieszczenie tablicy z godłem państwowym bezpośrednio nad tablicą z informacją o nazwie instytucji nie jest możliwe należy tablicę z godłem państwowym umieścić bezpośrednio nad wejściem do budynku, zaś tablicę z godłem państwowym – z boku od tego wejścia. Jeżeli w jednym budynku miesi się kilka instytucji jednego rodzaju, wówczas – na samej górze – umieszcza się jedną tablicę z godłem, a poniżej poszczególne tablice z informacjami o nazwach poszczególnych instytucji.

W wielu miejscach w naszym otoczeniu spotykamy się z tablicami emaliowanymi, które spełniają rolę ogłoszeniową, informacyjną, czy reklamową. 

Strona 1 z 3