wtorek, 19 czerwiec 2018 16:14

RODO a monitoring terenu

Nie da się zaprzeczyć, że monitoring wizyjny w pewnym stopniu związany jest z przetwarzaniem danych osobowych, które dniem 25 maja 2018 roku funkcjonują na nieco odmiennych niż dotychczas zasadach. Do prowadzenia monitoringu publicznych przestrzeni uprawnione są przede wszystkim samorządy (chodzi tu o gminy, powiaty oraz województwa), szkoły oraz wszystkie te podmioty, które posiadają stosowne uprawnienia do zarządzania państwowym mieniem.

 

Kiedy można stosować monitorowanie terenu

Warto jednak dodać, że prowadzenie monitoringu przestrzeni publicznej przez dowolnie uprawniony do tego organ, dozwolone jest jedynie w celach związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. dodatkowo monitoring stosowany może być jako jedna z metod ochrony przeciwpożarowej miejsc publicznych.

 

Konieczność oznaczenie miejsc monitorowanych

Zgodnie z przepisami RODO, aby możliwa była instalacja urządzeń monitorujących, umieszczanych na fasadach budynków, niezbędna jest zgoda właściciela lub osoby zarządzającej daną nieruchomością.

Zgodnie z nowym prawem, jeśli nie wyrazi on takiej zgody, monitoring publicznej przestrzeni z punktu widzenia tego budynku nie może zostać prowadzony. Nowe przepisy bardzo jasno mówią również o tym, że wszystkie miejsca objęte monitoringiem wizyjnym muszą być odpowiednio oznaczone. Najczęściej do oznaczana wykorzystywane są stosowne znaki rysunkowe. Dane, jakie zostaną zebrane w wyniku prowadzenia monitoringu przestrzeni publicznej wykorzystywane mogą być tylko i wyłączne do tego celu, do którego zostały zebrane.

Dodatkowo zarejestrowany obraz musi być usunięty po upływie 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że przepisy stanowią inaczej (np. nagranie stanowi dowód popełnionego przestępstwa).

 

Czytany 348 razy