piątek, 01 czerwiec 2018 10:50

Czy monitoring jest legalny? Zmiany związane z RODO

W ostatnim czasie, szczególnie w związku z wejściem w życie dobrze wszystkim znanego RODO pojawiło się wiele głosów, że wraz z dniem 25 maja 2018 roku monitoring przestaje być zgodny z prawem. Jest to myślenie błędne, bowiem wejście w życie RODO nie jest jednoznaczne z tym, że nagle monitoring przestaje być legalny. Co nie jest jednak równoznaczne z zupełną dowolnością jego zastosowania.

 

Kiedy można stosować monitoring

W dalszym ciągu monitoring może być legalnie wykorzystywany tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli monitoring wykorzystywany jest:
- do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla osób czy mienia,
- do ochrony tajemnic ściśle chronionych przepisami prawa,
to jest on całkowicie legalny, a jego stosowanie (pod warunkiem, że nie wystąpią tu jakiekolwiek nadużycia) nie wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności prawnej za ten czyn.

 

Gdzie nie można umieszczać kamer

Warto także pamiętać bezwzględnie o tym, że niezależnie od wprowadzenia RODO, monitoring wizyjny w żadnym przypadku nie może znajdować się w:
- pomieszczeniach sanitarnych,
- w szatniach,
- na stołówkach,
- w palarni,
- w pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.


Wszystkie nagrania pochodzące z każdej z amer mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od dnia powstania nagrania. O ile przepisy nie stanowią inaczej, po upływie tego czasu nagrania powinny zostać poddane zniszczeniu. Najczęściej czas przechowywania nagrań przedłuża się odpowiednio, gdy nagrania obrazu z kamer stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca posiada uzasadnione podejrzenie, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu karnym.

 

Czytany 215 razy