Regulamin

Regulamin szyldy-tablice.pl

-dla podmiotów nie będących konsumentami

I Postanowienia ogólne

 

Właścicielem witryny internetowej szyldy-tablice.pl jest Sławomir Białot przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,  pod nazwą:

EAPR Białota Sławomir
Pcim 1518
32-432 Pcim
PL 944-20-85-216

zwanym dalej „Sprzedawcą”

 1. Zamówienia towarów mogą składać przedsiębiorcy, instytucje, osoby prawne, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „Klientami”.
 2. Na stronie szyldy-tablice.pl podane są ceny netto. Do ceny netto należy doliczyć podatek 23% Vat. Podane na stronie ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec firmy Szyldy-tablice.pl.
 3. Podmioty publiczne: Przekazanie zlecenia do realizacji jest możliwe jedynie po przekazaniu danych do faktury. Na podstawie tych danych po wykonaniu usługi generowana jest faktura przelewowa z 14 dniowym terminem płatności od momentu wykonania zlecenia. Faktura jest przekazywana wraz z gotowym produktem. Zmiana terminu płatności możliwa jest jedynie na prośbę klienta po przekazaniu informacji w wiadomości mailowej.
 4. Podmioty prywatne: Przed przystąpieniem do realizacji generowana jest faktura pro forma w wysokości 100% wartości zamówienia. Po jej opłaceniu zlecenie zostaje przekazane do realizacji. W przypadku gdy na potrzeby wykonania zlecenie wykonywany jest projekt opłacenie faktury pro forma jest jednoznaczne z akceptacją projektu przy czym projekt może zostać zaakceptowany również w wiadomości mailowej.
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest drogą elektroniczna lub pocztową.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 7. Zawartość witryny internetowej szyldy-tablice.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 8. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem skrzynki pocztowej(e-mail) lub za pośrednictwem listu, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klient w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedającego lub przekazaniu dostawcy(kuriera)
 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 10. W przypadku, gdy opisy i dane techniczne produktów prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie pokrywałby się w znaczącym stopniu z rzeczywistością, w ciągu 7 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 11. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

II Realizacja zamówienia

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Po złożeniu zapytania w odpowiedzi zostaną przekazane wytyczne które należy spełnić w celu złożenia zamówienia. Brak wypełnienia wskazanych wytycznych może być podstawą do niewykonania usługi i nie może stanowić podstaw roszczeniowych.
 3. Moment mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych, lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 4. W wyjątkowych przypadkach,  przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, lub duże gabarytowo, sprzedawca może zażądać od klienta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 5. Czas realizacji zależny jest od rodzaju złożonego zamówienia, ilość, stopnia skomplikowania oraz okresu w jakim zostało złożone zamówienie. Jeśli nie podano inaczej czas realizacji wynosi:
  • 14 dni roboczych w przypadku tablic emaliowanych
  • do 10 dni roboczych w przypadku tablic kompozytowych oraz wykonanych z PCV
  • do 10 dni roboczych w przypadku tablic grawerowanych
  • do 14 dni roboczych w przypadku tablic parkingowych.
  • Niestandardowe realizacje termin ustalamy indywidualnie
 6. W czas realizacji wliczony jest dzień złożenie zamówienia i potwierdzenia projektu i otrzymaniu danych do FV a w przypadku podmiotów prywatnych momentu zaksięgowania wpłaty na podstawie FV proforma, o ile zamówienie zostało złożone przed godziną 12.
 7. W specjalnych okolicznościach zlecenie może zostać wykonane w terminie wcześniejszym niż początkowo wskazany. W takiej sytuacji wykonawca ma prawo do podniesienia ceny za wykonanie usługi.
 8. Zamówienia ze względu na indywidualny charakter, projekt nie podlegają zwrotowi w okresie jakim mówi ustawa.
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyny, jednak zobowiązuje się do poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji.
 10. Koszt przesyłki kurierskiej zależny jest od wymiarów i wagi przesyłki. Jeśli nie podano inaczej koszt przesyłki kurierskiej to 25zł/netto. W koszt przesyłki wliczony jest koszt pakowania oraz odpowiedniego zabezpieczenia produktu na czas transportu.
 11. Dowodem zakupu jest to oryginał faktury VAT, zazwyczaj jest dołączany do przesyłki, lub wysyłany pocztą.
 12. Ze względu na korzystanie z usług zewnętrznej firmy transportowej, oświadczamy iż nie ponosimy odpowiedzialności za termin dostarczenia paczki.
 13. W przypadku reklamacji niezbędne będzie dostarczenie oryginału protokołu sporządzonego bezpośrednio przy doręczeniu przesyłki oraz dokumentacji fotograficznej uszkodzonego produktu.
 14. Brak wskazanych dokumentów sprawia, że reklamacja nie zostanie uwzględniona.

III Projekty

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez klienta. Prosimy o przesyłanie projektu w formacie .cdr (max ver 16) lub pdf wraz z plikiem .jpg w celu weryfikacji poprawności projektu.
 2. Klient zobowiązuje się do:
  • przekazania projektu w skali 1:1
  • przekazanie wszystkich zdjęć w najlepszej jakości oraz grafik w formie wektorowej.
  • zachowania kolorystyki CMYK w przypadku wydruków lub kolorystyki RAL w przypadku tablic emaliowanych. Brak wskazania takiej kolorystyki jest równoznaczny z akceptacją rozbieżności kolorystycznych.
  • zamienienia czcionek na krzywe lub przesłania pliku z czcionkami.
  • przekazania projektów oraz materiałów (grafik, czcionek) które nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa autorskiego.
 3. W przypadku gdy jakość grafik uniemożliwia ich wykorzystanie w projekcie wykonawca ma prawo do rezygnacji z wykonania usługi.
 4. Projekty przygotowane przez Sprzedającego wymagają akceptacji. Akceptacja oznacza iż sprawdzili Państwo projekt pod względem merytorycznym, ortograficznym, gramatycznym i akceptują Państwo ewentualne tego typu błędy jeśli zostaną znalezione później, a nie zostały wychwycone podczas zatwierdzenia.
 5. Projekty prosimy akceptować wyłącznie mailem.
 6. Kolorystyka projektu wyświetlanego na monitorze może nieznacznie różnić się od kolorystyki wydruku.
 7. Brak akceptacji projektu jest podstawą do niewykonania zlecenia.
 8. Dopuszczalne jest zgłoszenie 3 poprawek (nie będących typowymi błędami) do projektu tj. zmiana fotografii lub kolorystyki. Po wykonaniu 3 poprawek wykonawca ma prawo do zmiany ceny projektu lub naliczenia odpowiedniej kwoty za każdą następną zmianę. Brak wniesienia takiej opłaty jest jednoznaczny z brakiem wykonania usługi. Jeśli projekt nie zostanie wykorzystany a została naliczona opłata za wykonanie projektu, przy rezygnacji z wykonania usługi wykonawca nie zwraca opłaty za projekt.

IV Gwarancje i zwrot towaru

 1. Produkty oferowane za pośrednictwem witryny internetowej szyldy-tablice.pl, są nowe, wole od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi.
 3. W uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć zwrot towaru. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie.
 4. Zawsze od umowy można odstąpić za zgodą drugiej strony.
 5. Towar zwracany w powyższym trybie należy dostarczyć na adres sklepu na koszt kupującego.
 6. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie, dane firmy, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) czy poprzez osobisty odbiór gotówki w naszej siedzibie.
 7. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłata za dostawę).
 8. Gwarancja, nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

V Ochrona Danych Klientów

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów.
  Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

VI Postanowienia końcowe

 1. Adresem korespondencyjnym Sprzedawcy jest: Pcim 1518, 32-432 Pcim.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sprzedającego oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy.