poniedziałek, 09 kwiecień 2018 10:51

Tablice urzędowe z zastosowaniem koloru czerwonego zgodnego z zaleceniami

EMALIE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314) w sprawie tablic i pieczęci urzędowych na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła w koronie umieszcza się tablicę z godłem III Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicę ze stosownym napisem nad wejściem do danego budynku, lub też, jeżeli pozostaje to niemożliwe, z boku od tego wejścia w taki sposób, by tablice z godłem znajdowała się zawsze bezpośrednio ponad tablicą z nazwą danej jednostki organizacyjnej. W sytuacji, kiedy umieszczenie tablicy z godłem państwowym bezpośrednio nad tablicą z informacją o nazwie instytucji nie jest możliwe należy tablicę z godłem państwowym umieścić bezpośrednio nad wejściem do budynku, zaś tablicę z godłem państwowym – z boku od tego wejścia. Jeżeli w jednym budynku miesi się kilka instytucji jednego rodzaju, wówczas – na samej górze – umieszcza się jedną tablicę z godłem, a poniżej poszczególne tablice z informacjami o nazwach poszczególnych instytucji.

Tablice z godłem III Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku siedzib instytucji, organów i urzędów centralnych oraz Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej i Najwyższej Izby Kontroli posiadają wymiary 60 cm x 48 cm. W pozostałych przypadkach stosuje się tablice z godłem o wymiarach 50 cm x 40 cm. Z kolei w przypadku tablic z nazwą instytucji ich wielkość zależna jest od wielkości czcionki oraz długości napisu. Zgodnie z treścią rozporządzenia przyjmuje się, iż wymiary tablicy powinny pozostawać w stosunku szerokości do długości – 1:3. Wysokość liter napisów dla wszystkich jednostek organizacyjnych wynosi zawsze 5 cm. Jeśli istnieje potrzeba można na tablicy użyć skróconej nazwy instytucji, bądź mniejszej czcionki.Warto też pamiętać, iż wielkość liter oraz kształt, wymiary i barwy tablic urzędowych instytucji państwowych za granicą (np. konsulatów, czy ambasad) mogą być odmienne od określonych w opisywanym rozporządzeniu (np. mogą być dostosowane do standardów przyjętych w państwie przyjmującym). W końcu, stosowny organ naczelny ma uprawnienie do zarządzenia używania przez podległe mu wykonawcze organy innej odznaki w miejsce wizerunku orła w koronie.

Czytany 752 razy