środa, 21 listopad 2018 15:19

Godło Polski - nowy wzór, wytyczne - 2018

Obecnie trwają w sejmie prace nad zmianą wizerunku godła polski, wytycznych co do wzoru, korony, skrzydeł itp... Zmiana ta będzie istotna dla urzędów, szkół i innych placówek publicznych które są zobligowane do umieszczenia godła w swoich obiektach.

nowy wzór wytyczne Godło Polski 2018

 

Jak będzie wyglądać nowe godło Polski

Nowy wzór Godła ma bazować na oryginalnym wzorcu z 1927r. którego twórcą był Zygmunt Kamiński.

Godło Polski nowy wzór wytyczne 2018

Wersja Herbu Polski Zygmunta Kamińskiego z 1927

 

W zamyśle autora skrzydła mają stać się identyczne na zasadzie lustrzanego odbicia, szpony pokryte złotem aż do połowy łap (kolan). Modyfikacji może ulec również korona która ma uzyskać dodatkowe prześwity. Powstać ma też nowa oficjalna wersja Godła: płaska (czyli bez cieniowania, charakterystycznego dla rysunku) oraz czarno-biała obrysowa. Sprecyzowane mają zostać również współrzędne kolorystyczne pod kątem nadruku na różnych materiałachTwórcą nowego godła został artysta z poznania Aleksander Bąk.

 

Jaka technologia do produkcji nowego wzoru Godła dla podmiotów publicznych

Ministerstwo Kultury informuje że zmiany wymagają załączniki do ustawy aby dostosować je do stosowanych obecnie metod graficznych. Z całą pewnością bez zmiany zostaną wytyczne co do materiałów mówiące o tym iż Godła powinny być wykonane z materiałów trwałych, estetycznych, godnie reprezentujących powagę urzędu. Bez wątpienia takim materiałem są Godła i szyldy wykonane z tablic emaliowanych stosowanych przez urzędy już od kilkudziesięciu lat.

 

Kiedy zostanie wprowadzony nowy wzór Godła

Na ten moment w sejmie nadal trwają prace nad nowelizacją ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Na biężąco monitorujemy prace i ewentualne informacje które pojawiają się odnośnie nowego wzoru Godła. W momencie wprowadzenia nowej ustawy bezzwłocznie poinformujemy o wszelkich zaistniałych zmianach oraz na naszej stronie będzie można zakupić nowy wzór wykonany w technologii emaliowanej skierowanej do placówek publicznych: urzędów, szkół, sądów...

 

 

Czy jest obowiązek wymiany Godła polskiego na nowy wzór

 Na ten moment nie ma informacji czy będzie obowiązek wymiany obecnych wzorów na nowy. Po wprowadzeniu nowych wytycznych taka informacja również znajdzie się na naszej stronie.

 

Godło Polski - historia

Orzeł jako symbol narodu jest wykorzystywany przez wiele narodowości. Od wieków widnieje on na herbie Rzeczypospolitej Polski. Obecnie na godle naszego kraju przybiera postać orła białego z rozwiniętymi skrzydłami w złotej koronie w czerwonym polu tarczy. Jaka jest historia Godła państwa polskiego?Początki Godła naszego kraju związane są z legendarnym twórcą państwa polskiego Lechem. Legenda głosi, że założył on swoją stolicę w Gnieźnie, w miejscu w którym było dużo orlich gniazd. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszy legendarny władca naszego kraju - Lech umieścił orła w swoim herbie.
Inaczej historię Godła naszego państwa przedstawiają źródła historyczne. Otóż po raz pierwszy w polskiej historii rysunek orła bez korony pojawił się na denarach króla Bolesława Chrobrego. W tamtych czasach orzeł malowany był na czerwonych tarczach i towarzyszył doniosłym uroczystościom organizowanym z okazji ważnych wydarzeń w życiu dworu oraz wojska.

Postać Orła Białego z koroną na czerwonym polu tarczy pojawiła się po raz pierwszy w 1295 roku, w czasie ceremonii koronacyjnej w Gnieźnie władcy Wielkopolski Przemysława II. Władca ten sprawił sobie również pieczęć, na której widniał Orzeł Biały w koronie z napisem "Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki". Od tej pory Orzeł Biały stał się herbem Królestwa Polskiego, przyjmowanym przez kolejnych królów. Wizerunek orła widniał na insygniach władców z dynastii Piastów, Jagiellonów, Wazów oraz innych królów. Godło eksponowano w czasie ceremonii koronacyjnych, zawierania traktatów pokojowych, obrad sejmowych czy orszaków weselnych i pogrzebów. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Orzeł Biały symbolizujący dotąd potęgę i siłę kraju został skazany na niebyt. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku odrodzone państwo ponownie przyjęło za swe godło orła w koronie. Niestety niezbyt długo nasz kraj cieszył się zaszczytnym godłem niepodległego państwa. Otóż po wybuchu II wojny światowej, Orzeł Biały znów został unicestwiony. Niemniej w czasie wojny był symbolem używanym przez rząd Polski na uchodźstwie oraz przez wojsko działające na Zachodzie i Wschodzie. W tych trudnych dla naszego narodu czasach był symbolem walki o wolną Polskę. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1948 roku orzeł znów stał się symbolem polskiego godła, ale stracił złotą koronę, a złoty otok zastąpiło obramowanie tarczy w formie generalskiego wężyka. Jednak pamięć Orła Białego w koronie była cały czas żywa w społeczeństwie polskim. W wyniku przemian ustrojowych, jakie miały miejsce w 1990 r., orzeł w koronie znów stał się symbolem narodowym. W myśl ustawy, która weszła w życie 9 lutego 1990 roku "godłem Rzeczypospolitej Polskiej został wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. W takiej postaci po dzień dzisiejszy jest symbolem niepodległego państwa polskiego.

 

Wykonanie Godła

Godło naszego kraju w tle z Orłem Białym jest symbolem narodowym mówiącym o tożsamości państwa polskiego oraz jego obywateli. Podkreśla ono historię naszego państwa, dlatego należy mu okazywać należytą godność oraz szacunek.Orzeł biały jest od wieków symbolem niepodległego państwa polskiego, dlatego też jego ekspozycja musi zawsze podkreślać jego doniosłe znaczenie oraz rangę. Ponadto wizerunek orła jest wyrazem głębokiego patriotyzmu, dlatego tez istnieją jasne wytyczne, które obowiązują producentów zajmujących się produkcją Godła polskiego umieszczanego w instytucjach oraz organizacjach państwowych. Zgodnie z ustawą zasadniczą zawartą w obowiązującej w naszym kraju konstytucji godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Jak widać konstytucja precyzyjnie określa nie tylko wizerunek orła, ale również tło na którym się znajduje. Określa kolory czerwieni i bieli. Barwy orła oraz tła na którym został umieszczony są nieprzypadkowe, gdyż odpowiadają one barwom polskiej, biało-czerwonej flagi. Dostępne na rynku Godła naszego kraju powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i standardom. Tabliczki umieszczane zarówno na zewnątrz jaki wewnątrz budynków rangi państwowej muszą zawsze przedstawiać orła białego umieszczonego na czerwonym tle. Nie bez znaczenia są też rozmiary oraz kształt Godła polskiego. Urzędowa tablica z godłem powinna mieć zawsze owalny kształt w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod godłem na budynkach użyteczności publicznej powinna znajdować się tablica prostokątna w układzie poziomym, z czerwonym tłem oraz białymi literami. Powinny one być czytelne i estetyczne.
Standardowe godło Polski wieszane wewnątrz pomieszczeń takich jak sala lekcyjne, biura użyteczności publicznej powinno mieć wymiary 40x30 cm. Zazwyczaj na rynku dostępne są tabliczki otoczone ramką aluminiową, w kolorze srebra lub złota oraz drewnianą, w kolorze mahoniowym, dębowym, orzechowym czy bukowym. Wizerunek Orła Białego najczęściej jest wykonywany z gipsu lub betonu.
W sprzedaży nie brakuje też godeł umieszczanych w dużych aulach, salach gimnastycznych czy sądowych. Często cechuje je trwały wydruk solventowy wykonany na materiale banerowym. Istnieją też wizerunki Orła Białego wykonane ręcznie przez artystów - rzeźbiarzy techniką papier-mache. Pozytywnym walorem takich prac jest bardzo lekka konstrukcja.
Godło to najważniejszy symbol państwowości polskiej, któremu należy okazywać szczególny szacunek. Każdy obywatel państwa powinien eksponować symbole państwowe w odpowiednim miejscu, manifestując w ten sposób tożsamość narodową oraz przywiązanie do swojego państwa. Symboli tych nie można wykorzystywać do celów komercyjnych. Nie wolno ich umieszczać na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz nie należy ich używać tylko i wyłącznie w charakterze elementów dekoracyjnych. Godło musi zawsze znajdować się w godnym i honorowym miejscu, a także uprzywilejowanym względem symboli innych państw oraz znaków.

 

Gdzie należy umieścić Godło Polski

Godło Polski na którym umieszczony jest Orzeł Biały to symbol narodowy stanowiący o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Jest wyrazem czci, szacunku oraz wartości narodowych podkreślających historię państwa. Wizerunek orła jest wyrazem patriotyzmu, dlatego też instytucje państwowe są zobowiązane do umieszczania Godła w honorowym miejscu.Obecnie godłem Polski jest Orzeł Biały umieszczony na czerwonym tle. O tym, jak dokładnie powinno wyglądać godło decyduje zapis w konstytucji, z dnia 22 lutego 1990 roku. Mówi on o tym, że godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, który jest umieszczony w czerwonym polu tarczy. Barwy orła oraz tła są nieprzypadkowe, bowiem odpowiadają one barwom biało-czerwonej flagi. Godło to symbol, któremu należy okazywać szczególny szacunek. Należy je umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i uznanie. Poza wizerunkiem Godła zgodnie z ustawą, dopuszczalne jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego. Godło powinno być eksponowane przez obywateli, instytucje oraz organizacje w zajmowanych przez nich pomieszczeniach. Obowiązująca ustawa o godle Rzeczypospolitej Polskiej wymienia instytucje, które w swojej działalności zobowiązane są do posługiwania się wizerunkiem Orła Białego. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pomieszczenia urzędowe i sale posiedzeń, sale wykładowe i lekcyjne należące do organów państwowych, organy gmin, powiatów, samorządów województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto organy władzy państwowej oraz administracji rządowej powinny używać wizerunku Orła Białego na oficjalnych dokumentach wagi państwowej oraz na awersach polskich monet. Godło z wizerunkiem Orła Białego eksponowane na ścianach wewnątrz pomieszczeń powinno się umieszczane w miejscu najbardziej godnym i dobrze widocznym dla osób przebywających wewnątrz. W celu okazania należytego szacunku należy godło prawidłowo wyeksponować na ścianie. W jego pobliżu zakazane jest umieszczanie różnorodnych elementów wystroju wnętrz, wśród których można wymienić mapy, kalendarze czy obrazy. Nad wizerunkiem Orła Białego można umieścić krzyż, natomiast wizerunki herbu województwa czy gminy powinno umieścić się poniżej i na lewo od Godła.
Z kolei na zewnątrz budynku tablica z godłem powinna znajdować się po prawej stronie lub nad wejściem do budynku wraz z tablicą z nazwą instytucji umieszczonej poniżej Godła. Wizerunek orła używany w urzędzie powinien być zawsze zgodny z wzorem ustawowym oraz bardzo starannie wykonany. Wzór orła powinien być ujednolicony pod względem wielkości, grubości linii, koloru oraz miejsce umieszczania. Należy również pamiętać o tym, aby zniszczone i nienadające się do użytku godło zniszczyć z należytą mu godnością.
Wraz z flagą i hymnem narodowym godło jest najważniejszym symbolem państwowości, któremu należy zawsze okazywać należytą cześć oraz szacunek.

Czytany 1058 razy
Więcej w tej kategorii: « Monitoring w szkołach - legalny?