czwartek, 05 kwiecień 2018 13:23

Oznaczenia komisji państwowych - szyldy, tablice, zasady...

Oferta szyldów, tablic urzędowych dedykowanych dla komisji: państwowych, obwodowych,  wyborczych, ds. referendum...

baner komisja wyborcza min

 

Zasady ustawowe oznaczania komisji państwowych

Zgodnie z wytycznymi lokal wyborczy powinien być oznakowany tak, aby umożliwić wyborcom dotarcie do lokalu właściwej obwodowej komisji wyborczej. Dodatkowo w każdym lokalu wyborczym należy w widocznym miejscu umieścić Godło państwowe. Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316) szyldy urzędowe muszę spełniać jasno określone wytyczne, które zostały opisane poniżej. Reasumując na prawidłowe oznaczenie lokali wyborczych składają się elementy takie jak:

 • oznaczenie budynku komisji odpowiednią tablicą urzędową

 • godło polski 

 • tabliczki kierunkowe prowadzące do lokalu (pomieszczenia) wyborczego

 • oznaczenia drogi do toalet

W tym miejscu warto również wspomnieć o rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938). Poza odpowiednim przystosowaniem lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych ważne są również odpowiednie oznaczenia ułatwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych takie jak:

 • oznaczenie krawędzi stopni schodów

 • oznaczenie przegród szklanych

Przezroczyste przegrody, takie jak: szklane drzwi lub przezroczyste ściany, należy oznaczyć przynajmniej dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 1,5 m do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 m do 1,05 m (drugi pas), kontrastującymi kolorystycznie z tłem, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m, na których mogą być umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne. Przezroczyste przegrody o wysokości do 1,5 m należy oznaczyć jednym pasem umieszczonym bezpośrednio przy górnej krawędzi ściany.

 • prawidłowe oznaczenie wizualne budynku, informujące o dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnością – widoczne z daleka, w odpowiednim miejscu i stosownie kontrastowe

 • w bezpośrednim pobliżu dostępna toaleta, z której mogliby korzystać wyborcy z niepełnosprawnością, a dojście do toalety oznaczone widocznymi strzałkami

 • wewnątrz budynku powinny znajdować się strzałki do lokalu wyborczego – duże i kontrastujące z kolorem ściany

 

Szyldy zgodne z ustawą

 

GWARANCJA ZGODOŚCI USTAWA

 

Proponowane przez nas tablice wykonane są zgodnie z wytycznymi ustawowymi dotyczącymi tablic urzędowych.

Przedstawione w ofercie tablice spełniają kryterium wymiaru które określa stosunek szerokości do wysokości tablicy równe 3:1.

Kolorystyka szyldów wynika z zastosowanej technologii, dzięki czemu tablice zgodne są kolorystycznie z oznaczeniami innych placówek publicznych.

     

 

Projekt GRATIS!

Zamawiając u nas szyldy oferujemy zaprojektowanie napisów zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dotyczy projektów bez logotypów, zdjęć itp.

Technologia:

- Stosowanie prawdziwej emalii,

- Ręczne wykonanie,

- Wypalanie w 900°C.

Zalety:

- Trwałość i odporość na czynniki atmosferyczne,

- Estetyczny wygląd,

- Podkreślenie powagi urzędu.

 

  Zastosowanie:

Instytucje publiczne (szkoły, urzędy, banki, biblioteki, sądy itp.), tabliczki adresowe, prezenty, tablice dla energetyki, reklama, znaki drogowe.

Cennik

Oznaczenia komisji

KOMISJA WYBORCZA

Tablice emaliowane

Trwałość:  kilkadziesiąt lat

  Rozmiar:   600 x 200mm 185zł
  Rozmiar:   750 x 250mm 280zł
  Rozmiar:   900 x 300mm 390zł

 

 

 


Tablice EKO* - płyta kompozytowa plus litery z folii ploterowej

Wersja ekonomiczna, szybki termin realizacji, duże rozmiary

Tablice wykonana z czerwonej płyty kompozytowej z napisami wyciętymi z białej folii High Performance

Możliwość montażu za pomocą klejów i taśm montażowych na powierzchniach takich jak: szyby, ściany...

  Czas realizacji*
  24 godz 3 dni  do 5 dni
Rozmiar 600 x 200mm 156zł  140zł 130zł 
Rozmiar 750 x 250mm 235zł 212zł  196zł
Rozmiar 900 x 300mm 330zł 295zł 273zł
Rozmiar 1200 x 400mm 390zł 360zł 330zł
Rozmiar 1500 x 500mm 480zł 450zł 420zł
       

Godło Polski 400 x 500mm

150zł

130zł

120zł


*Podany czas realizacji obowiązuje w dni robocze oraz liczony jest dla zamówień złożonych do godz 12:00

Zestawy montażowe

Zestaw do betonu*

5zł

Zestaw do styropianu*  10zł

 

*Zestaw montażowy składa się:

 • 4 kołki rozporowe do betonu lub ślimaki do styropianu
 • 4 śruby
 • 4 zaślepki do śrub (czerwone)

*podane wyżej ceny są cenami netto oraz mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty  w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec firmy Szyldy-tablice.pl. Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 

 

Proporcje tablic

Proporcje szydow z nazwą urzedu szkoly

 

 

Zobacz przykładowe realizacje

 

Obwodowa komisja wyborcza


Obwodową komisję wyborczą powołuje, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, gminna komisja wyborcza spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów. 
W skład komisji wchodzą od 7 do9 osób. Na pierwszym posiedzeniu spośród członków wybierany jest przewodniczący oraz jego zastępca.
Obowiązkami  obwodowej komisji wyborczej jest:
- przeprowadzenie głosowania w obwodzie- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości- przesłanie wyników głosowania do właściwej terytorialnej komisji wyborczej- zadbanie o zgodne z ustawą oznaczenie budynku w którym znajduje się komisja

Zobacz przepisy kodeksu 

Państwowa komisja wyborcza

 

Państwowa komisja wyborcza to stały i najwyższy organ wyborczy w sprawach przeprowadzania wyborów oraz referendów. Komisja składa się z:

- 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

- 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

-3 sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy między innymi:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców
 • powołanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych
 • rozpatrywanie skarg na działalność okręgowych komisji wyborczych
 • ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

Przepisy normujące działalność PKW znajdują się w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (art. 157–165)

 

Obwodowa Komisja ds. referendum

 

Kandydatem na członka obwodowej komisji ds. referendum może być osoba która jest uprawniona do udziału w referendum:

 • posiada stały adres zamieszkania w danej miejscowości
 • posiada obywatelstwo polskie
 • najpóźniej w dniu referendum ukończy 18 lat
 • nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obowiązki komisji opisuje REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

 

Godło polski do lokali wyborczych

Pamiętać należy również o umieszczeniu w każdym z lokali wyborczych w widocznym miejscu Godła Polski. Godło powinno znajdować się na ścianie i tu sugerujemy użyć Godła emaliowanego który w godny sposób reprezentuje powagę miejsca oraz dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie symbolu np. na urnach wyborczych.

Czytany 1700 razy